top of page

嘗溫教學 - 需要事先決定逗留時間嗎?


#嘗溫教學 #4 需要事先決定逗留時間嗎? 所謂「創作、力量同幻想會嚇你一跳」,有時工作效率就是比預期快! 在Desk-one,你可以安心跟隨自己的節奏工作,離開時按逗留時間結算就OK。所以做完想早走,或者保持效率繼續工作都無任歡迎! 不過,記得逗留時間需要 #連續計算,想中途出去搵朋友、食飯,就要多加留意了。另外,你可以將袋子和書本暫存櫃檯,放下重擔,外出好好休息,回來繼續努力!

Comments


bottom of page